top of page

Ridsportsskador

​Ridsport är Sveriges näst största ungdomsidrott och utövas framför allt av kvinnor. Ridsport är en idrott som är förenad med olyckor av ibland allvarlig karaktär. Att falla från hästen är den vanligaste olycksorsaken när man rider. Benbrott är en vanlig typ av skada, men allra allvarligast är huvudskador

  • Huvudskada

  • Fraktur

  • Mjukdelsskada

Titta in snart igen
När inlägg har publicerats hittar du dem här.
bottom of page